Actualizat: 15 Iunie 2017

 

   Liceul cu Program Sportiv Brasov organizeaza inscrieri pentru anul scolar 2017 - 2018:

C L A S A a V - a    Numar locuri: 56

la următoarele discipline sportive:
                                                     - Atletism (fete şi băieţi);
                                                     - Handbal (băieţi);
                                                     - Scrima (fete şi băieţi);
                                                     - Volei (fete şi băieţi).

Rezultatele probelor de verificare a aptitudinilor fizice și motrice pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2017 - 2018 <aici>

Înscrierea candidaţilor se va face în perioada 29.05 - 02.06 2017, la următoarea adresă:

                                   - Str. Poarta Schei Nr. 39 - Secretariat liceu;

     Susţinerea probelor de aptitudini pe arena liceului în perioada 12 - 16 Iunie 2017, ora 9.00.

            14.06.2017 - proba pentru atletism
            14.06.2017 - proba pentru scrimă
            14.06.2017 - proba pentru volei
            15.06.2017 - proba pentru handbal
           

      Acte necesare:
- Cerere tip (eliberata de la liceu);
- Copie şi original Certificat de naştere (elev);
- Copii după cărţile de identitate (ambii părinţi);

- Adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este: „Apt pentru efort fizic” sau "Apt pentru susţinerea probelor sportive"
- Fişa medicală a copilului;
- Folie de plastic pentru îndosariere.

Important : baremele pentru admiterea la clasa a V-a (vezi baremele)